Kontakt

Gabinet Terapeutyczny Katarzyna Deniusz-Job

Współpraca

Współpracuję zarówno ze specjalistami jak i instytucjami, co jest czasem konieczne w procesie terapeutycznym. Włączanie innych osób do pracy z pacjentem odbywa się wyłącznie za jego zgodą.
Stale współpracuję w Gabinecie Terapeutycznym ze specjalistami,  którzy udzielają konsultacji w zależności od potrzeb pacjenta. Może być to konsultacja  psychiatryczna, prawna lub logopedyczna.

Ponadto współpracuję z instytucjami: 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji prowadzące Świetlicę Terapeutyczną „Ikar”  w Krakowie. Stowarzyszenie pomaga dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym poprzez integrację w przyjaznym miejscu, jakim jest świetlica działająca popołudniami w szkole. Dzieci mogą tam skorzystać nie tylko z pomocy w nauce, ale też z zajęć terapeutycznych. Moja współpraca ze Stowarzyszeniem sięga roku 2000, kiedy to prowadziłam zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci ze świetlicy. Obecnie służę doradztwem i pomocą psychoterapeutyczną.

Kancelaria Radcy Prawnego. Radca prawny Tomasz Job służy pomocą w sprawach wymagających porady prawnej.