Kontakt

Gabinet Terapeutyczny Katarzyna Deniusz-Job

Oferta – szczegółowe informacje

  •  konsultacja  – pierwsze spotkanie z terapeutą dla osób zgłaszających się po pomoc ; w przypadku rodziców zgłaszających małe dziecko do terapii, na pierwsze spotkanie zapraszam rodzica, a  dzieci od 12 roku życia przychodzą na konsultację razem z rodzicami; czas trwania konsultacji to 60 minut
  • psychoterapia indywidualna osób dorosłych –  kontakt indywidualny  z terapeutą; cel i czas terapii zostaje określony w kontrakcie terapeutycznym zawartym pomiędzy terapeutą a pacjentem; psychoterapia może trwać rok lub dłużej, czasem jednak pomoc terapeutyczna może zakończyć się po kilku spotkaniach; każda sesja trwa 50 minut
  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży – kontakt terapeuty z dzieckiem, młodszym dzieciom w gabinecie towarzyszy rodzic. Cel terapii jest uzależniony od problemu, z którym dziecko i rodzic przychodzi. Przewidywany czas terapii trwa do 60 min, raz w tygodniu
  • terapia rodzin – spotkanie z całą rodziną lub jej częścią, czasem terapię prowadzi dwóch terapeutów. Jest to proces, który ma na celu poprawienie relacji w rodzinie poprzez pokazanie, jakie reguły i procesy rządzą w rodzinie, co pomaga, a co przeszkadza w funkcjonowaniu jako rodzina. Przewidywany czas terapii do 90 min, dwa razy w miesiącu
  • terapia par – spotkanie terapeuty z parą małżeńską lub partnerską, ma służyć poprawie relacji między partnerami. Przewidywany czas terapii to 90 minut, dwa razy w miesiącu
  • zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – są to zajęcia wzmacniające kompetencje społeczne, profilaktyczne lub zajęcia socjoterapeutyczne czyli korygujące zachowania niepożądane, poprzez różne formy zabawy i interakcje w grupie; liczba uczestników od 6 do 15; zajęcia trwają od 45 minut do 3 godzin (z przerwami), może to być cykl zajęć (5-10)
  • warsztaty dla matek małych dzieci – zajęcia grupowe mające na celu wspomaganie młodych matek w nowej, trudnej roli.  Liczba uczestniczek od 4 do 8; czas trwania to 90 minut
  • diagnoza pedagogiczna dzieci przedszkolnych i szkolnych – polega na przeprowadzeniu badań pedagogicznych dzieci w wieku od 5 do 17 lat. Moje długoletnie doświadczenie w pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej pozwala mi na rzetelne i kompleksowe zbadanie możliwości edukacyjnych dziecka.  Badanie trwa od 45 minut do 1,5 godziny jednorazowo lub podczas dwóch spotkań.