Kontakt

Gabinet Terapeutyczny Katarzyna Deniusz-Job

Komu pomagam

Psychoterapia służy wszystkim osobom, które chcą polepszyć jakość swojego życia, chcą poznać lepiej siebie samego.

Pomoc psychoterapeutyczną w moim gabinecie mogą uzyskać :

Osoby dorosłe, które doświadczają:

 • trudności w relacjach z innymi
 • stanów niepokoju czy lęku
 • niskiego poczucia własnej wartości
 • napadów paniki, fobii czy natrętnych myśli
 • bezsenności, trudności w zasypianiu
 • sytuacji kryzysowej czy traumatycznej (choroba, utrata bliskiej osoby, przemoc, wypadki komunikacyjne)
 • stresu, z którym nie potrafią sobie poradzić
 • innych niepokojących stanów, które przeszkadzają w codziennym życiu

 

Katarzyna Deniusz-Job

Dzieci, u których występują problemy:

 • rozwojowe (w tym opóźnienie rozwoju psychoruchowego, intelektualnego, zaburzenia rozwoju mowy, całościowe zaburzenia rozwoju czyli autyzm)
 • w zachowaniu (nieposłuszeństwo, opór, brak koncentracji uwagi, nadruchliwość)
 • emocjonalne (wycofanie, lękliwość, smutek czy agresja)
 • adaptacyjne (dostosowanie do szkoły czy przedszkola)

Młodzież, której dotyczą problemy:

 • wychowawcze( nieposłuszeństwo, bunt, trudność w porozumieniu z nastolatkiem)
 • w zachowaniu (bunt utrudniający funkcjonowanie w szkole czy domu, zachowania zagrażające związane z alkoholem i innymi substancjami uzależniającymi; agresja)
 • emocjonalne (przedłużający się smutek czy płaczliwość, brak możliwości zapanowania nad ekspresją emocjonalną)
 • trudności w relacjach z rówieśnikami lub dorosłymi

Rodziny, które zgłaszają problemy związane z:

 • porozumieniem w rodzinie, w małżeństwie
 • chorobą psychiczną lub somatyczną jednego z członków rodziny
 • trudnościami wychowawczymi z dzieckiem
 • kryzysem związanym ze zmianą etapu życia (np. urodzenie pierwszego dziecka, opuszczenie rodzinnego gniazda przez  dorosłe dziecko)